บทความที่ได้รับความนิยม

วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ส่วนประกอบของหน้าจอ Windows XP

หน้าจอ Windows XP

           เมื่อเข้าสู่ Windows XP แล้ว จะพบกับหน้าจอคล้ายๆ ดังภาพ ซึ่งก่อนจะเริ่มใช้งานมาทำความรู้จักกับส่วนประกอบ
ต่างๆ ในหน้าจอ Windows เพื่อสะดวกในการใช้งานต่อไป
winxp
ภาพที่ 1.13  ส่วนประกอบของหน้าจอ Windows XP

                เดสก์ท็อป (Desktop) คือพื้นที่บนจอภาพทั้งหมด ใช้วางส่วนต่างๆ เช่น ไอคอน (Icon) ทาสก์บาร์ (Taskbar) สามารถ ปรับเปลี่ยนภาพบนเดสก์ท็อปได้ตามต้องการ
                ไอคอน (Icon) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงเป็นภาพภาพใช้แทนโปรแกรมหรืออื่นๆ
                หน้าต่าง (Window) คือพื้นที่ทำงานของแต่ละโปรแกรม (สังเกตว่า Window ไม่มีตัว s ต่อท้าย)
                ปุ่ม Start หรือ Start Menu เมื่อลองคลิกเมาส์ที่ปุ่ม  นี้ จะมีเมนูย่อยๆ เรียงกันเป็นแผงออกมา ให้เลือกว่าจะทำอะไรต่อไป เมนูนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานต่างๆ ใน Windows ซึ่งมีส่วนประกอบย่อยภายในเมนูดังนี้
menustart
ภาพที่ 1.14  ส่วนประกอบในปุ่ม Start Menu
   
 
ชื่อผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในขณะนี้
 
โปรแกรมที่ใช้สำหรับอินเทอร์เน็ตและส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 
โปรแกรมต่างๆ ถ้ามีโปรแกรมใดถูกเรียกใช้งานบ่อยๆ จะปรากฏที่ตำแหน่งนี้
 
ที่รวมของโปรแกรมทั้งหมดที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นๆ
 
ไอคอนที่ Microsoft Windows XP ตั้งใจให้เก็บข้อมูลแยกประเภท  เช่น  My Document  เก็บข้อมูล เกี่ยวกับเอกสาร และ My Pictures เก็บข้อมูลภาพภาพ เป็นต้น
 
ไอคอนเกี่ยวกับการกำหนดค่าให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์
 
การขอความช่วยเหลือ
 
คำสั่งเกี่ยวกับการออกจากระบบ การปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 
เมนูนี้จะมีเมนูย่อยอีกชั้นหนึ่งแสดงรายการให้เลือกต่อ
 
เมนูนี้จะมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลกลับไป หรือเรียกว่าไดอะล็อกบ็อกซ์เพื่อเป็นข้อมูลให้โปรแกรม ทำงานตามนั้น

                ทาสก์บาร์ (Taskbar) คือแถบที่อยู่ีด้านล่างของจอ เป็นที่แสดงรายชื่อหน้าต่างที่เปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น และยังแสดงแถบเครื่องมือ (Toolbar) ต่างๆ เช่น Language Bar หรือ Quick Launch เป็นต้น ส่วนพื้นที่ด้านขวาจะแสดง สถานะการทำงานของระบบ เช่น เวลาปัจจุบัน
                System Tray ใช้บอกเวลา และแสดงไอคอนหรือสถานะของโปรแกรมหรืออุปกรณ์ต่างๆุุุ    

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น